easy site creator

© Copyright 2021 - Ardox SK s.r.o.

Reklamné a informačné systémy

Kompletná ponuka informačných systémov pre školy, reštaurácie, hotely, nadnárodné výrobné spoločnosti a iné.

Mobirise

Reklamné pútače a stojany

Do kategórie pútačov a stojanov možno zahrnúť široké spektrum produktov ako napr. roll up, stojany, klaprámy, reklamné áčka, stojančeky na letáky, flipcharty, nástenky...
Kompletná ponuka na vyžiadanie.

Mobirise

Informačné a orientačné systémy

Sú určené na presné navigovanie klientov v obchodných priestoroch. Najčastejšie sú používané hlavné informačné systémy pred budovami, pri vstupoch alebo už presnejšie označovanie jednotlivých oddelní, poschodí alebo kancelárií.